h

Nibud: "alarm bijstand"

17 maart 2014

Nibud: "alarm bijstand"

Het Nibud heeft alarm geslagen omdat gezinnen in de bijstand structureel geld tekort komen. Een gezin met 2 kinderen komt maandelijks 50 euro tekort, een gezin met 3 kinderen zelfs 150 euro.

Het Nibud had al eerder vastgesteld dat er in bijstandgezinnen geen geld is voor cadeautjes, sporten of uitjes. Nu blijken deze gezinnen niet voldoende inkomsten te hebben voor de meest noodzakelijk uitgaven zoals wonen en eten.

Het is dus meer dan ooit nodig dat de SP in het bestuur van Uden komt. De plannen van de SP zijn het beste om het tekort en leed van deze gezinnen te verzachten. Naast de gezinnen die moeten rondkomen van een bestandsuitkering zien we ook steeds meer armoede bij werkenen en kleine zelfstandigen. Hun bestaanszekerheid wil de SP ook garanderen. Iedereen moet kunnen blijven meedoen in onze maatschappij. Onze plannen voor armoedebestrijding staan hier: bestaanszekerheid

Lees meer:

artikel Nibud

artikel NOS

U bent hier