h

Waarom SP?

19 maart 2014

Waarom SP?

Vandaag kiest u een nieuwe gemeenteraad in Uden. Wilt u een 100% sociaal Uden, een Uden waar ouderen goede zorg krijgen, een Uden waar jongeren kansen hebben, een Uden waar iedereen kan meedoen, stem SP. Waarom?

Zorg

De gemeente krijgt veel extra zorgtaken. Iedereen die deze zorg nodig heeft moet deze blijven krijgen. Hiervoor moeten we mensen centraal stellen. Degene die zorg krijgen én degene die zorg verlenen. De overige bureaucratie moeten we zoveel mogelijk beperken. Onze plannen hiervoor: zorg

Wonen

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen. Zowel in Uden, Volkel als Odiliapeel, zowel huur als koop. De SP wil betere afspraken met Area. Betere samenwerking en ondersteuning bij eigen initiatieven (collectief). Ook wil de SP stimuleringsregelingen en afpraken met Area om bestaande woningen energiezuinig te maken. De SP plannen zorgen voor betaalbare woningen, lagere woonlasten en veel werkgelegenheid. Onze plannen omtrent wonen (en woonomgeving) staan hier: wonen en wijken

Werk en economie

Door de crisis zijn veel banen verloren gegaan. In de toekomst dreigen er nog veel te verdwijnen. Door de bezuinigingen verliezen mensen in de zorg hun baan of moeten fors lager inkomen accepteren. De SP wil banen in de bouw (zie wonen). De SP wil banen in de zorg behouden (zie zorg). Ook wil de SP goed beleid waar de kleine ondernemers, MKB-ers en ZZP-ers echt mee geholpen worden. Onze plannen: werk en economie

Inkomen

Ook in Uden zien steeds meer mensen hun inkomen achteruit gaan. Door verlies van werk, door minder opdrachten of door minder klanten. De SP wil nieuwe en behoud van banen (zie zorg en wonen). Door het verlies van inkomen hebben meer inwoners financiele problemen en neemt armoede toe. Schuldhulp moet sneller zodat problemen beheersbaar blijven en mensen sneller weer vooruit kunnen. Onze plannen hierover: bestaanszekerheid

Bestuur

Een goed bestuur is een bestuur dat luistert. Vandaag zeggen alle partijen dit, maar morgen... Plannen kosten (soms) ook geld en bezuinigingen moeten worden opgevangen. Onze plannen over besturen en geld staan hier: besturen en geld

Daarom dus SP.

Maar ook om alle andere keuzes die u vandaag maakt. Hoe gaat de gemeente om met de verenigingen? Hoe met cultuur en natuur? Wat gaat de gemeente doen voor het onderwijs? Is er aandacht voor jongeren? Het hele verkiezingsprogramma van de SP is hier te lezen: programma 2014-2018

U bent hier