h

Achter rug SP om rechtse coalitie gevormd

9 april 2014

Achter rug SP om rechtse coalitie gevormd

Het was nog geen vijf minuten bekend dat Jong Uden uit de onderhandelingen stapte, of er was al een afspraak tussen VVD-Leefbaar Uden en Jong Uden om een coalitie te vormen. Gewoon Uden en PvdA zijn direct ingegaan op hun uitnodiging en een dag later hadden ze al een coalitie gesmeed. .. "Stijlloos", noemt Spencer Zeegers het, "het kan niet anders of dit is achter onze rug bekokstoofd. SP en CDA hadden vier avonden intensief met Jong Uden gepraat en die partij had heel veel van hun punten binnengehaald. Toch stopten ze de onderhandelingen toen alle moeilijke punten waren weggewerkt. "Omdat het niet goed voelde", liet Thijs Vonk weten.

Achteraf wordt dus duidelijk waarom: er liepen al gesprekken met VVD-LU en dus was een rechts alternatief snel gevormd, met medewerking van de PvdA.

Aan het begin van de raadsperiode heeft de gemeenteraad afspraken gemaakt om anders met besluitvorming en anders met de bevolking om te gaan. Dat blijken bij de coalitie-onderhandelingen al meteen loze praatjes. "Met uitzondering van het CDA", zegt Spencer Zeegers nadrukkelijk, "die partij heeft zich erg constructief opgesteld en zich erg goed gehouden aan de afspraak dat je niet aan twee tafels tegelijk onderhandelt." Zoals het er nu naar uitziet zullen SP en CDA ook nu weer de oppositie in gaan, samen met D66. 

Natuurlijk is de SP kwaad vanwege deze oneerlijke werkwijze en het buitenspel zetten van de grootste fractie. Maar nog erger is het voor alle kiezers die duidelijk hadden gemaakt dat het een andere kant op moest in Uden. Binnen enkele uren hadden al heel veel mensen boos gereageerd op dit kiezersbedrog. De SP kreeg veel hartverwarmende reacties binnen. 

Maar het ergst is het voor de mensen die thuiszorg nodig hebben en het bijna niet meer kunnen krijgen, voor de thuiszorgsters die bedreigd worden met ontslag of loonsverlaging. Voor de mensen die zijn aangewezen op de WSW. Voor de kinderen en ouders die goede jeugdzorg nodig hebben. Voor de woningzoekenden die jarenlang op een wachtlijst moeten staan. "Veel van die mensen hebben hun hoop gevestigd op de SP. Maar ze kunnen op ons blijven rekenen; we knokken door, binnen en buiten de gemeenteraad", vindt de vastberaden SP-fractie.

U bent hier