h

SP praat zaterdag in centrum over machtsspelletjes coalitie en zorg

18 april 2014

SP praat zaterdag in centrum over machtsspelletjes coalitie en zorg

Aanstaande zaterdag 19 april staan actieve SP-ers in het Udens centrum om met de mensen te praten. “We willen persoonlijk in gesprek met de mensen, net zoals we dat voor de verkiezingen deden”, zegt Spencer Zeegers, “we hebben van alle kanten enorm veel hartverwarmende reacties gekregen naar aanleiding van het machtspelletje dat nu gespeeld is. Maar veel kiezers blijven ook met vragen zitten. Kan dit allemaal zomaar?” Juist om daar op in te gaan, zoekt de SP het persoonlijk contact aanstaande zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur in de Sacramentsweg.

Nu het erop lijkt dat er een coalitie komt die door spelletjes achter de rug van de SP om tot stand is gekomen is het tijd een eerste balans op te maken. “Dit wordt een college van angst en kramp”, zegt Spencer Zeegers. “Angst voor de SP en vooral voor alle kiezers die vinden dat het anders moet in Uden. Angst ook om als gemeente pal te staan voor behoud van goede zorg en fatsoenlijk werk, ook al kost dat misschien wat extra geld ten koste van grote projecten of ‘leuke’ dingen.” Die angst en kramp blijken volgens de SP ook uit de samenstelling. Twee eenmansfracties en een tweemansfractie leveren drie wethouders tegenover twee wethouders namens de elf raadsleden van VVD en Jong Uden. Een hoge prijs voor het samenstellen van een krappe meerderheid, blijkbaar voelde 14 van de 27 niet veilig genoeg en dus mag D66 nu ook aanschuiven. Dat dit leidt tot meer wethouderssalarissen is blijkbaar ondergeschikt.

 

“D66 heeft een wel heel merkwaardige draai gemaakt. Eerst wil die partij in de oppositie, daarna laat ze aan de SP weten wel in een coalitie met SP te willen en nu schuiven ze aan bij het rechtse blok. Zo hard lonkt het pluche… Jong Uden, dat de mond vol heeft over vernieuwen en innoveren kiest krampachtig voor behoud van het oude beleid.”

 

Dat de SP buitenspel is gezet is erg, vooral voor de kiezers die zich bedrogen voelen. Maar nog erger is het voor de mensen die bewust kozen voor behoud van goede zorg, voor de thuiszorgsters die ontslagen worden of moeten werken voor een nog lager loon, voor de mensen die minder of zelfs helemaal geen zorg meer krijgen, voor de mensen met beperkingen die straks niet meer in de WSW kunnen werken. Voor de mensen die uitzien naar een andere wijkaanpak en die nu echt invloed willen op hun woonomgeving. Voor de vaak jonge mensen die jaren moeten wachten op schaarse betaalbare woningen. Voor mensen die willen dat het geld – geld van ons allemaal - eerlijker verdeeld wordt.

 

De SP gaat niet bij de pakken neerzitten en wordt niet zuur of cynisch; ook in de oppositie zullen we laten zien dat het de moeite waard is om SP te stemmen. De raad is nog steeds het hoogste orgaan van de gemeente en daarin is de SP de grootste partij. Daarom komt de SP aanstaande zaterdag ook meteen in actie met een enquête over de zorg. Mensen die zorg krijgen, in de zorg werken of mantelzorger zijn kunnen zaterdag een korte enquête invullen. “De uitkomsten daarvan kunnen we goed gebruiken in de raad, maar ook daarbuiten. We willen samen met de mensen tegenwicht organiseren.”

U bent hier