h

Alternatief AWBZ

21 september 2014

Alternatief AWBZ

"De zorg wordt onbetaalbaar", "Straks betalen mijn kinderen de helft van hun loon aan AWBZ premie", "De kosten zijn onbeheersbaar". Allemaal kreten die de laatste jaren vaak langs kwamen om de grote bezuinigingen in de zorg te verantwoorden. Bezuinigingen die verpakt zijn in een mooie titel: 'transities'. Maar wat blijkt nu: 70 miljard euro aan ingehouden AWBZ premie is helemaal niet besteed aan zorg, de overheid doet er andere dingen mee. Er is dus voldoende geld om goede zorg te behouden als geïnde premies ook aan zorg besteed zouden worden. Lees hoe de zorg beter kan in het rapport: Een sociaal alternatief voor AWBZ

Renske Leijten heeft na antwoorden op schriftelijke vragen die ze had gesteld aan minister Schippers het CPB laten doorrekenen wat er met de AWBZ premie is gedaan. Is deze besteed aan zorg of aan andere zaken? De conclusie van het CPB is dat 70 miljard euro AWBZ premie niet is besteed aan AWBZ zorg.

70 miljard!, hoe moet dit voelen voor oudere echtparen die noodgedwongen niet meer bij elkaar mogen wonen omdat één opgenomen wordt in bejaardenhuis en de andere nog goed genoeg is om thuis te wonen? Hoe moet dit voelen voor ouderen die belangrijke voorzieningen verliezen waarbij bij het keukentafelgesprek verteld wordt dat het allemaal niet meer te betalen is? Hoe moet dit voelen voor al zorgmedewerkers die hun baan dreigen te verliezen of allang verloren zijn?

Goede zorg kan dus wel degelijk als we de premie zouden gebruiken waarvoor deze bedoeld is. De SP presenteert daarom een alternatief voor de bezuinigingen. Het alternatief staat in rapport: Een sociaal alternatief voor AWBZ

U bent hier