h

Informatienota Huisvesting Arbeidsmigranten

9 september 2014

Informatienota Huisvesting Arbeidsmigranten

Vandaag presenteerde het college een informatienota over huisvesting arbeidsmigranten. De cijfers liegen er niet om en noodzaken om snel tot een plan van aanpak te komen. De informatienota is tot stand gekomen na een lang en degelijk onderzoek dat gestart is nadat de SP in juni 2012 met een discussienota dit onderwerp op de agenda heeft gezet.

In 2012 kregen we bij een buurtonderzoek over een hele andere zaak meerdere signalen dat woningen in de wijk door meerdere arbeidsmigranten werden bewoond en dat dit grote druk op de leefbaarheid van een straat/wijk gaf. 

Om dit te bespreken met de andere politieke partijen in Uden hebben we toen als SP een discussienota geschreven (lees hier). Tot onze verbazing kregen we het verwijt dat we aan stemmingmakerij deden en dat dit probleem in Uden niet zou spelen. Gelukkig pakte het college de handschoen toen wel op en beloofde een onderzoek.

Vandaag presenteerde het college een informatienota waarin de conclusies en aanbevelingen staan die dit onderzoek hebben opgeleverd. Uit de nota is duidelijk op te maken dat er intensief is gecontroleerd door de gemeente Uden met medewerking van andere overheidsdiensten. Door deze intensieve controle zijn er op diverse lokaties misstanden boven water gekomen die direct zijn aangepakt. De nota bevestigt verder wat de SP toen ook zei: pak huismelkers, uitbuiting en malafide uitzendbureau's aan.

Na de presentatie van de informatienota is de urgentie van dit probleem gelukkig ook doorgedrongen bij de andere politieke partijen in Uden. Alle partijen drongen erop aan dat er snel een plan van aanpak moet komen en dat de gemeente daar waar zijn bevoegdheid ligt moet optreden en samenwerking moet blijven zoeken met andere overheidsdiensten.

Dit onderwerp zal nog regelmatig ter discussie komen en we zullen ons dan blijven inzetten voor de leefbaarheid van ieders woonomgeving én tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten.

U bent hier