h

Schriftelijke vragen

1 september 2014

Schriftelijke vragen

De raadsleden van de SP hebben niet stilgezeten tijdens het zomerreces en hebben diverse schriftelijke vragen aan het college gesteld. Vragen over Lutteltuin en de kosten die voor bestemmingsplan gemaakt moeten worden door eigenaar. Vragen over leegstand bij agrarische bedrijven en vragen over verlaging bijstand alleenstaande ouders.

Lutteltuin

De Lutteltuin is de werkruimte van kunstenaar Antoon Versteegde waar deze zijn kunstwerken van bamboe uitprobeerd en zijn opslag heeft. In het verleden heeft gemeente Uden bouwvergunningen afgegeven maar is vergeten e.e.a. actueel te maken in bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hiervoor een oplossing moet komen. Bij de gekozen oplossing wordt aangegeven dat eigenaar de kosten voor wijziging bestemmingsplan moet betalen. Dit is niet de coulante houding die de gemeenteraad voor ogen had. Lees de vragen hier: Lutteltuin (Zeelandsedijk 34)

Verlaging bijstand

Inwoners die een bijstanduitkering ontvangen hebben een brief van de gemeente gekregen dat de toelage voor alleenstaande ouders vervalt. Het kindgebonden budget zal wel iets hoger worden maar zal niet volledig compenseren. Deze inwoners zullen in 2015 minder inkomen hebben terwijl deze nu al nauwelijks kunnen rondkomen. Deze maatregel zal meer armoede als gevolg hebben, vooral bij kinderen. Hier de vragen: Verlaging bijstand alleenstaande ouders

Leegstand agrarische bedrijven

Onlangs was in het nieuws dat de leegstand van agrarische bedrijven aan het toenemen is. Dit is een onwenselijke situatie voor buitengebieden. Uden heeft ook een behoorlijk aantal agrarische bedrijven en zal dit dus ook merkbaar worden in Uden. Lees hier de vragen: Leegstand agrarische gebouwen

U bent hier