h

commissievergadering MIK

26 februari 2015

commissievergadering MIK

Na de - op initiatief van de SP - extra ingelaste raadscommissie is de toekomst voor het Udense muziek- en cultuuronderwijs een stuk rooskleuriger. De commissie sprak zijn waardering en steun uit voor de docenten en hun plannen voor een lokale platte organisatie die gaat zorgen voor goed muziek- en cultuuronderwijs in Uden.

Afgelopen november melde MIK dat er financiele problemen waren en de organisatie wilde reorganiseren. Het vernieuwde MIK zou al zijn docenten ontslaan die dan als zelfstandige verder konden. Zelf zou MIK een klein projectbureau worden voor de bemiddeling tussen cursist en docent.

De gemeentes zagen niets in deze plannen en beëindigden de subsidie. Ook garandeerden de gemeentes dat het lopende cursusjaar afgemaakt kon worden.

Als SP vonden wij dit reden genoeg om een extra vergadering aan te vragen met de steun van alle andere fracties. Tijdens deze vergadering gaf MIK aan, om na het onvermijdelijke faillissement toch door te willen gaan. Na een doorstart konden de reorganisatieplannen worden uitgevoerd. Dit gaf veel weerstand bij de commissieleden waarop veel kritische vragen volgden voor MIK.

Ook de docenten kwamen aan het woord. Deze willen een lokale platte organisatie en hebben geen vertrouwen in de plannen van MIK. De fracties spraken hun waardering uit voor de uitdaging die de docenten hebben opgepakt. Hun plannen en gesprek met wethouder wekken veel vertrouwen dat ze een organisatie kunnen opzetten die muziek- en cultuuronderwijs in Uden kan blijven geven.

De commissie heeft de wethouder als opdracht meegegeven om met de docenten in gesprek te blijven en samen een plan uit te werken. In juni moeten deze plannen klaar zijn voor de gemeenteraad.

Met het merkbare enthousiasme van de docenten en fracties kan het niet anders dan dat dit in juni een goede afloop krijgt. 

U bent hier