h

Extra PZ vergadering MIK

18 februari 2015

Extra PZ vergadering MIK

De extra commissievergadering publiekszaken over MIK (muziekschool) gaat door op woensdag 25 februari en begint om 19:30 uur.

Net voor de afgelopen raadsvergadering kregen we een informatienota over de stand van zaken m.b.t. MIK. Een paar maanden hiervoor is immers duidelijk geworden dat MIK financieel in zwaar weer zit. De grote bezuiniging die MIK in 2012 te verwerken kreeg heeft deze organisatie toch niet kunnen opvangen.

De SP vroeg tijdens de raadsvergadering om een extra PZ vergadering omdat er veel belangen op het spel staan. Het belang van alle Udenaren om laagdrempelig gebruik te kunnen maken van cultuureducatie. De muziekschool en ander cultuuronderwijs is toch van ons allemaal. Maar ook het belang van het personeel dat werkzaam is bij MIK.

De vergadering is openbaar en begint om 19:30 uur.

U bent hier