h

Motie WMO vervoer

10 april 2015

Motie WMO vervoer

Naar aanleiding van vragen in de commissie hebben we gisteren een motie ingediend over het aantal zones dat men kan reizen binnen onze regio in het kader van de WMO. Aanleiding was een klacht dat iemand te horen kreeg van een vervoerder dat er slechts 6 zones gereisd kon worden. In de praktijk betekende dit dat deze persoon niet met de Regiotaxi naar Sint Anthonis kon voor familiebezoek. Vreemd, want volgens de kaders die de raad heeft gesteld mogen reizigers binnen de regio gebruik maken van de Regiotaxi.

De antwoorden in de commissievergadering waren gedeeltelijk bevredigend. Antwoord was dat Uden deze beperking van 6 zones niet heeft. Wellicht was dit onduidelijk bij vervoerders, maar er was geen beperking. Om ervoor te zorgen dat vervoerders en medewerkers gemeentehuis beter op de hoogte waren van regeling riepen we in onze motie op om betere afspraken met vervoerders te maken en personeel juiste informatie over regeling te verschaffen.

De reactie van de wethouder op deze motie was verbijsterend. Er is namelijk wel degelijk een beperking, ook voor Uden. Binnen 6 zones kan iedereen vrij gebruik maken van de Regiotaxi. Gaat de reis verder dan moeten er maatwerkafspraken gemaakt worden.

Vanwege dit antwoord hebben we de motie tijdens de vergadering aangepast en veranderd in een oproep om deze beperking op te heffen en ervoor te zorgen dat WMO reizigers zich in hele regio vrij kunnen laten vervoeren met de Regiotaxi. Een oproep dus om de praktijk in overeenstemming te brengen met de kaders die we als raad hebben aangegeven.

Na een onzinnige discussie of we als SP wel of niet mogen spreken over 'de raad' waarmee sommige raadsleden menen dat de SP namens hen wil spreken wilde een meerderheid van de raad eerst horen van de wethouder wat de financiële consequenties van onze motie zijn. De motie is daarom aangehouden en komt bij volgende vergadering in stemming.

Natuurlijk is het belangrijk om de financiële gevolgen van besluiten te weten maar in dit geval is dit uiterst vreemd om dit zo te stellen. Dezelfe raad heeft in eerdere stadia namelijk duidelijke middels kaders aangegeven dat WMO vervoer moet gelden binnen onze hele  regio. Toen de fracties dit besloten zou je toch verwachten dat ze al rekening hadden gehouden met de financiële gevolgen. Nu blijkt dat het college niet precies uitvoert wat de raad als kaders heeft gesteld, maar extra beperkingen oplegt, moet je het college houden aan eerdere besluiten en gegeven kaders.

Helaas verzand een meerderheid van deze raad liever in een discussie over centen dan dat ze zich afvragen wat dit allemaal betekend voor de inwoners waarvoor ze in de raad zitten. Daarbij willen ze ook niet inzien dat hun handelen vaak juist extra kosten tot gevolg hebben.

Want wat betekend dit nu voor de reiziger die mag reizen in het kader van de WMO? Uiteindelijk is er geen beperking in de bestemming die iemand kan bereiken alleen wordt de reiziger wel met extra rompslomp opgezadeld. Binnen 6 zones mag iedereen vrij naar iedere bestemming. Wilt u verder dan 6 zones dan moet u met de gemeente aparte afspraken maken en de bestemming laten opnemen als een zogenaamde puntbestemming. Daarna mag de reiziger gewoon met de Regiotaxi naar deze bestemming, ook als deze verder dan 6 zones gaat.

Deze extra rompslomp gaat ons uiteindelijk wel veel meer kosten. Het afspreken van maatwerk kost inzet van personeel van de gemeente. Wellicht moeten er ook extra WMO ritten gemaakt worden naar gemeentehuis om tot een afspraak te komen. Allemaal extra kosten die we niet zouden hoeven maken als we ons gewoon aan de kaders houden dat mensen binnen de regio vrij kunnen reizen met de Regiotaxi.

U bent hier