h

Buslijnen van de baan

22 mei 2015

Buslijnen van de baan

De geplande toekomstige busroute dwars door de straten van een woonwijk gaat definitief niet door. Tijdens de commissievergadering REO waren de bewoners van de Orgellaan, Cimbaallaan en omgeving massaal aanwezig om te laten zien dat ze het niet met deze routes door hun straten eens zijn. Ook waren er 3 insprekers vanuit deze wijk. De politiek begreep de boodschap van de bewoners en gaf duidelijk richting de wethouder aan dat deze routes geen alternatief zijn, nu niet en niet in de toekomst.

Deze nieuwe route zou er moeten komen om de toekomstige HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) naar het busstation te krijgen. De huidige route over de Land van Ravensteinstraat zou op termijn vastlopen en daarom is er gezocht naar een alternatieve route voor de HOV.

Om te peilen hoe de buurt over deze toekomstige route dacht heeft raadslid Ton Segers een buurtonderzoek uitgevoerd. Zoals verwacht wilde de buurt deze route niet door hun woonwijk. Tijdens een bewonersbijeenkomst in onze fractiekamer bleek nogmaals hun afkeur en bereidheid om iets tegen deze route te doen. De bewoners gaven aan massaal naar de commissievergadering te komen en te willen inspreken om hun ongenoegen duidelijk te maken.

Voor de commissie was dit de tweede keer dat er over deze route werd gesproken. De eerste keer was in 2013 kort nadat het college deze toekomstige route als voorkeurstracé had aangemerkt. Bij de eerste behandeling waren er geen bedenkingen bij andere fracties ondanks de bezwaren die de SP toen uitte tegen deze route door een woonwijk. Bij de tweede behandeling, afgelopen commissievergadering, zagen de fracties gelukkig wel in dat deze route veel onwenselijke gevolgen had. De aanwezigheid van de bewoners en de verhalen van de insprekers hebben hier zeker aan bijgedragen en laat zien dat het altijd nut heeft om als buurt jezelf te verenigen en voor je belangen op te komen.

De wethouder gaat nu onderzoeken of de knelpunten in huidige route opgelost kunnen worden en komt met andere alternatieven als deze knelpunten niet opgelost kunnen worden.

U bent hier