h

Vrije inloop publiekshal

25 september 2015

Vrije inloop publiekshal

De vrije inloop op het gemeentehuis is terug. Inwoners worden dus niet meer alleen geholpen als ze een afspraak hebben gemaakt maar kunnen weer gewoon naar binnen lopen voor een paspoort, VOG of wat al dan niet meer.

Enkele jaren geleden besloot het college om alleen nog maar te werken op afspraak. Voor alles waarvoor je in het gemeentehuis moet zijn moest je eerst een afspraak maken via de website.

Als SP hebben we hier meteen onze bezwaren tegen geuit want we vinden dat inwoners ook de mogelijkheid moeten hebben om gewoon binnen te lopen en geholpen te worden.

Nadat we informatie kregen dat werken op afspraak helemaal niet zo efficient is als altijd wordt voorgesteld hebben we een motie ingediend om de vrije inloop terug te krijgen. Op verzoek van de wethouder hebben we deze motie niet in stemming gebracht omdat deze nog een onderzoek wilde afwachten naar vrije inloop.

Afgelopen week kon de wethouder de conclusies die getrokken zijn naar aanleiding van dit onderzoek presenteren. Conclusie is dat de vrije inloop terug komt op alle dagen. Naast de vrije inloop blijft het natuurlijk ook mogelijk om een afspraak te maken. Inwoners die een afspraak maken worden binnen 5 minuten geholpen. Maak je geen afspraak dan heb je deze garantie natuurlijk niet. Want mocht het ineens heel druk worden, dan moet je natuurlijk wat langer wachten, maar dan kun je er ook voor kiezen om op een ander tijdstip terug te komen.

We zijn er als SP erg tevreden mee dat de inwoners nu zelf kunnen kiezen of ze naar het gemeentehuis gaan op afspraak of ervoor kiezen om gewoon naar binnen te lopen (en eventueel wat langer te wachten totdat ze geholpen worden). Hiermee is onze motie uitgevoerd en hoeft deze ook niet meer in stemming te komen.

U bent hier