h

Deniz Bozkurt verlaat SP-fractie

1 december 2015

Deniz Bozkurt verlaat SP-fractie

Deniz Bozkurt heeft de SP-fractie laten weten dat hij de fractie verlaat, maar wel zijn raadszetel behoudt. Dat is in tegenspraak met afspraken die met alle SP-kandidaten gemaakt worden en waar ook Deniz Bozkurt voor getekend heeft. Onze raadsleden worden gekozen voor de SP en niet voor zichzelf!

Als reden geeft hij aan dat hij zich niet langer kan verenigen met de afdrachtregeling; hij wil het geld zelf aan ‘arme mensen’ geven. De SP-fractie stelt daartegenover dat het geld van de afdrachtregeling juist ingezet wordt om armoede en andere ongewenste politieke misstanden juist structureel te bestrijden.

In een brief aan Deniz Bozkurt roept het afdelingsbestuur van de SP hem op zijn zetel alsnog ter beschikking te stellen, zoals ook vastligt in de afspraken. Mocht hij niet ingaan op het verzoek alsnog zijn zetel terug te geven, dan zal het afdelingsbestuur het landelijk SP-bestuur vragen om een ontzegging uit het lidmaatschap van de SP.

Bestuur en fractie van de SP kunnen er begrip voor opbrengen dat iemand tot andere inzichten komt, maar hebben géén begrip en respect voor het niet nakomen van afspraken tussen volwassen mensen. Deze handelwijze (zetelroof) schaadt de SP, de kiezer, de politiek en uiteindelijk ook Deniz Bozkurt zelf.

U bent hier