h

Motie HOV aangenomen

19 december 2015

Motie HOV aangenomen

In de laatste raadsvergadering van het jaar, op 17 december 2015 is de motie van Ton Segers over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aangenomen. De motie is een oproep aan het college van B&W om samen met de provincie een alternatieve route voor HOV te onderzoeken en voor- en nadelen aan de gemeenteraad te presenteren. Een alternatieve route waarbij de HOV bussen op de snelweg blijven en niet door het centrum van Uden rijden.

De discussie over Hoogwaardig Openbaar Vervoer heeft een lang verleden. Het begon met de wens voor een snelle verbinding tussen Oss en Eindhoven. Nadat bleek dat een treinverbinding of lightrail niet haalbaar zijn kwam het plan voor een snelle busverbinding.

 

Visgraatmodel

De eerste opzet was een busverbinding tussen Oss en Eindhoven via de A50 met busstations aan de snelweg. Busstations met grote parkeerplaatsen en busverbindingen naar de verder gelegen dorpen, het zongenaamde visgraatmodel.

Dit is in basis een goed plan wat een snelle busverbinding mogelijk maakt met goede bereikbaarheid van dorpen en kleine kernen.

 

Het centrum, het centrum, het centrum

Tijdens het vaststellen van de route heeft het college van Uden aangegeven dat ze de wens hadden dat HOV door Uden zou komen en moest stoppen bij het winkelcentrum. Dit zou volgens het college goed zijn voor de bezoekersaantallen. Ondanks dat het niet de voorkeur van de provincie is, heeft deze uiteindelijk toch met deze variant ingestemd.

 

Mooi toch?

Oppervlakkig gezien lijkt dit een goede keus voor Uden. Bussen in het centrum van Uden, makkelijk bereikbaar. Maar niets is minder waar.

 

Door Centrum slechte keus

Een route door het centrum levert veel problemen op. Door de hoge frequentie waarmee de bussen rijden zullen er veel verkeersopstopping komen. De Land van Ravensteinstraat zal vollopen. Als oplossing hiervoor probeerde het college onlangs een route voor te stellen die dwars door een woonwijk zou komen. Doordat de bewoners van deze straten met hulp van de SP in verzet kwamen ging dit plan gelukkig niet door.

Door de hoge frequentie van bussen zal er ook veel verkeersonveiligheid komen in Uden. Ieder uur zullen er 12 bussen rijden (6 heen, 6 terug). HOV bussen die meerdere keren met fietsers, voetgangers en automobilisten zullen kruisen.

Ook zal de route door het centrum geen tijdswinst opleveren, met de opstoppingen zal het waarschijnlijk zelfs vertraging betekenen.

 

Beter ten halve...

Genoeg redenen om niet door te gaan met investeren in deze HOV-route door het centrum. We moeten terug naar het voorstel waar de bussen op de A50 blijven met een busstation aan de snelweg.

Deze aangenomen motie van Ton Segers die steun kreeg van het CDA, Gewoon Uden en Deniz Bozkurt, is een eerste stap terug in de goede richting.

U bent hier