h

Schriftelijke vragen over sloop 76 woningen

31 maart 2021

Schriftelijke vragen over sloop 76 woningen

Stel je voor dat je na een dag hard werken thuis komt en er ligt een brief van je huisbaas dat je thuis over 2 jaar gesloopt gaat worden.
Dat overkwam 76 gezinnen gisteren.
Gisteren zijn enkele mensen van SP Uden druk in gesprek geweest met de bewoners waar totale verbijstering heerst.
Waarom zijn deze huizen niet te renoveren terwijl soortgelijke huizen in de wijk wel gerenoveerd kunnen worden?
Waarom mensen uit hun thuis verjagen terwijl er bouwgrond vrijkomt bij het politiebureau en een hele nieuwe wijk op Eikenheuvel gebouwd wordt waar ook betaalbare huur en koop gebouwd kan worden.
Komende dagen verder in gesprek met de bewoners.
Vandaag hebben we schriftelijke vragen gesteld aan B&W.
 
Schriftelijke vragen:
Onderwerp: Sloop woningen AREA AREA wil een aantal woningen in de gemeente Uden slopen, zo staat in een brief aan de gemeenteraad op 30 maart. AREA zegt zelf dat dit bericht ‘natuurlijk een schok is voor deze huurders’. Dat klopt, we hebben inmiddels al contact gehad met bewoners, ze zijn inderdaad geschokt.
 
Maar wat ons betreft is het niet alleen schokkend voor de betreffende huurders, het is ook:
 een schok voor de volkshuisvesting in Uden (het aantal beschikbare huurwoningen worden minstens enkele jaren met 76 verláágd in plaats van verhoogd). We hebben met AREA een doelstelling van 500 sociale huurwoningen voor 2025 afgesproken. We starten nu met -76!
 een schok voor de wijk als geheel (sociale verbanden worden uiteengerukt)
 een schok voor de duurzaamheid (redelijk goede woningen worden gesloopt)
 een schok voor de democratie: de betrokken huurders zijn op geen enkele manier vooraf gekend door AREA! Daar waar iedereen het hoogste woord heeft over het betrekken van bewoners, zien we nu dat ze op de ouderwetse manier te horen krijgen dat ze moeten verdwijnen…
 
AREA maakt deze keuze uit economische overwegingen. Investeren in deze huizen zou duurder zijn dan investeren in verduurzaming en renoveren. Wij betwijfelen dat. We denken dat de ruime onderliggende grond bij een deel van deze woningen te verleidelijk is. Technisch valt er wel degelijk te renoveren. Daar komt nog bij dat vergelijkbare huizen (bijvoorbeeld in de Maatsestraat) níet gesloopt gaan worden, omdat een deel van die woningen verkocht is. De daartussen liggende huurhuizen worden kennelijk wél gerenoveerd. Meten met twee maten?
 
Renovatie en verduurzaming zijn voor de bewoners minder belastend dan een (dubbele) verhuizing. In een van de overleggen over de zogenaamde prestatieafspraken heeft AREA aan de raad laten weten dat ze af wil van de ‘sloop- en herbouw-strategie’ vanwege de slechte ervaringen in Veghel. Dat waren mooie woorden en ze getuigden van inzicht. Maar blijkbaar zijn die inzichten en de mooie woorden snel vergeten… In de onlangs vastgestelde prestatieafspraken wordt over deze sloop niet gerept. Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze sloopplannen pas bedacht zijn ná het vaststellen van de prestatieafspraken.
 
De SP herkent hier ook de situatie in de Bogerd waar 4 jaar geleden woningen gesloopt zijn, en waar pas nu een bouwplan voor komt en men waarschijnlijk volgend jaar pas gaat bouwen. De grond ligt daar jaren braak, terwijl de woningnood zo hoog is…
 
Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:
 
1. Is het college eerder dan 30 maart 2021 geïnformeerd over de sloopplannen van AREA? Heeft het college op een of andere manier medewerking of instemming beloofd? Zo ja, waarom?
 
2. Hoe ziet het college deze plannen? Zijn ze voor u net zo ‘schokkend’ als voor de huurders? Is het college het met ons eens dat er eerst goed onderzoek moet plaatsvinden of renovatie binnen alle redelijkheid mogelijk is?
 
3. Zijn er al sloop-of bouwaanvragen binnen bij de gemeente? Is het college van plan medewerking te verlenen?
 
4. Is het college het met ons eens dat AREA eerst de nieuwbouwplannen gereed moet hebben, vergunningen, bestemmingsplannen e.d. geregeld moet hebben alvorens er gesloopt mag worden?
 
5. Is het college het met ons eens dat juist bij dit soort ingrijpende plannen (mede)zeggenschap van bewoners (participatie/democratie) een absolute must is? Hoe wil het college dat bevorderen?
 
6. Is het college bereid om met AREA in gesprek te gaan met als doel af te zien van deze sloopplannen?
 
7. Hoe denkt het college de taakstellingen van honderden extra betaalbare woningen waar te maken, nu we al negatief starten? Is het college het met ons eens dat deze 76 woningen bij de 500 uit de prestatieafspraak opgeteld moeten worden.

U bent hier