h

Bewoners van de te slopen wijken sturen een gezamelijke brief

20 april 2021

Bewoners van de te slopen wijken sturen een gezamelijke brief

Foto: SP

Vandaag hebben de bewoners van de te slopen wijken een gezamelijke brief gestuurd naar AREA, de bewonersraad en de gemeente Uden.
Met deze brief willen ze in één keer Area én de gemeente benaderen over de sloopplannen in drie buurten in Volkel en Uden.
Hierin wijzen ze AREA erop dat niet enkel de zakelijke belangen tellen maar ook de menselijke maat.

Uden, 19-4-2021

L.S.,

Met deze brief willen we in één keer Area én de gemeente benaderen over de sloopplannen in drie buurten in Volkel en Uden. De sloop van onze woningen is overbodig, slecht en ziekmakend. Wij, vertegenwoordigers van de drie gebieden, zullen hierna uitleggen waarom dat zo is. We doen een beroep op zowel Area als de gemeente om deze sloopplannen snel te schrappen en te kiezen voor duurzaamheid, betaalbare woningen en sociale verbanden mét participatie van de bewoners.

De zakelijke kant
Area maakt duidelijk waar het om gaat: de grond onder onze huizen. Daar kunnen (iets) meer huizen staan dan nu. Een puur boekhoudkundige afweging die volkomen voorbijgaat aan de belangen van de zittende huurders.
Area stelt daarnaast dat slopen en nieuwbouw voordeliger zijn dan renovatie en verduurzaming, maar geeft daarvoor geen enkele onderbouwing. Is die er wel? Zo ja, waarom kennen we die dan niet? En kunnen we die krijgen? Wat dat geeft ons de kans met alternatieven te komen. Zolang we geen onderbouwing zien, geloven we het gewoon niet.
Naar we begrepen hebben baseert Area zich op een algemeen onderzoek van TNO. Daarin wordt gesteld dat het bij huizen met een energielabel E-F-G vaak beter is om te slopen dan om te verduurzamen. In ons geval gaat het over huizen met het D-label en dus is verduurzaming wél goed mogelijk. Daarnaast heeft Area in het recente verleden al flink geïnvesteerd in o.a. dubbel glas, isolatie en nieuwe keukens, ook bij veel van onze huizen. Dat is toch hopelijk geen weggegooid geld?
Er is nog een andere zakelijke kant: wij betalen over het algemeen een redelijke huur die bij onze inkomens past. Eén ding weten we zeker: de huizen die na de sloop terugkomen worden veel duurder, ook voor ons. Die drie jaar huurgewenning zijn dat een doekje voor het bloeden. Dat is ónze zakelijke kant…
Tot slot over de zakelijke kant: in de drie gebieden is sprake van een grote sociale samenhang waarin mensen elkaar helpen. Deze sociale samenhang is gegroeid doordat mensen tientallen jaren bij elkaar in de buurt wonen. Gemeente en Area willen daar juist in investeren de komende jaren. Hier is daar al sprake van en bestaande sociale verbanden worden door de sloop juist kapot gemaakt. In die zin is het een grote desinvestering.

De democratisch kant
Area heeft eenzijdig besloten tot sloop, waarschijnlijk na maanden interne voorbereiding. De bewoners werden met dit besluit overvallen. Zonder enige vorm van overleg vooraf, zonder
enige vorm van raadpleging. Wij vinden dit anno 2021 niet normaal, ‘participatie’ is toch het motto nu?
Artikel 220 van het Burgerlijk Wetboek (Boek 7) regelt dat 70% van de zittende huurders moet instemmen met renovatie. Onder renovatie wordt ook verstaan ‘sloop met vervangende nieuwbouw’. Er is géén peiling of stemming georganiseerd onder de bewoners.
Er is sprake van een ongelijke strijd. Waar Area maanden in stilte kon voorbereiden hebben de inwoners die kans niet gehad. Ja, we mogen één-op-één in gesprek, maar bewoners kunnen niet als collectief handelen, ook door corona. En toch willen we dat: met alle bewoners gezamenlijk in overleg met Area en gemeente. Tellen wij niet mee, omdat we geen huiseigenaar zijn? Krijgen we de kans om met alternatieven te komen? Zoals in veel andere plaatsen in Nederland wel het geval is?
Behalve tegen de sloop, verzetten we ons ook tegen deze ouderwetse aanpak door Area.
Tot slot: er lijkt op dit moment geen mogelijkheid ons juridisch te verweren. Er zijn geen concreet plannen, er zijn geen vergunningen aangevraagd. Ook dat is ongelijke strijd.

De emotionele kant
Onze huizen zijn veel meer dan gemetselde stenen met een dak erop. Het is ons thuis, binnen de muren en binnen de buurt. U heeft geen idee hoe zwaar het effect was op veel bewoners toen ze de brief lazen. Huilbuien, woede en het gevoel machteloos te zijn. We hebben mensen gesproken die er depressief van worden. Mensen die tientallen jaren trouw hebben gehuurd voelen zich ontworteld. Het is heftig en soms denken we echt dat hulp nodig is…
Speciale aandacht vragen we voor de ouderen onder de bewoners. Er zijn voor hen vaak onvoldoende betaalbare alternatieven en de sloopplannen hebben een enorme impact op hen. Angst weerhoudt sommigen ervan ook echt te zeggen waar het op staat.

De vertrouwenskant
We hebben gezien dat Area in staat is om oudere huizen goed en duurzaam te renoveren, onder andere in de Bogerd staan daar mooie voorbeelden van. Dat wekte vertrouwen. Ook de maatregelen die Area in de afgelopen jaren bij onze huizen nam, wekte vertrouwen. Een paar jaar geleden kregen veel huurders in onze buurten nog een brief dat ook onze huizen gerenoveerd zouden worden en voorzien zouden worden van zonnepanelen. Dat vertrouwen is in één klap weggeslagen. U kent het gezegde: vertrouwen komt te voet en gaat te paard…

Tot slot
Wij vragen u met klem van deze sloopplannen af te zien. Ze zijn niet goed voor ons, niet goed voor de duurzaamheid en sociale samenhang, niet voor de betrouwbaarheid van Area en niet voor het sociale gezicht van de gemeente.

Graag gaan we met u in gesprek over deze brief,

Namens vele huurders in de drie gebieden,

Trudy Vissers (Hoevenseveld)
Jan Rison (Hoevenseveld)
Letty (Uden West)
John Hunting (Uden West)
George van Ravenswaaij (Volkel)

U bent hier