h

1000 BETAALBARE WONINGEN ERBIJ en 49 andere opbouwende voorstellen

28 september 2021

1000 BETAALBARE WONINGEN ERBIJ en 49 andere opbouwende voorstellen

Foto: SP

Verkiezingsprogramma SP Maashorst 2022-2026

In voorgaande verkiezingsprogramma’s schreven we vaak dat het goed wonen was in Uden, Volkel en Odiliapeel. En dat geldt natuurlijk ook voor Schaijk, Zeeland en Reek. Maar dat wonen dreigt zo langzamerhand een luxe te worden in plaats van een basisrecht.

Het tekort aan betaalbare woningen loopt met de week op. Jaren wachten op een huurwoning, onbetaalbare prijzen voor een koopwoning, huurverhogingen, nauwelijks nieuwbouw in de sociale sector en als klap op de vuurpijl sloopplannen voor wél betaalbare woningen. Beleggers en
projectontwikkelaars hebben de macht. De term ‘wooncrisis’ is meer dan terecht zo merken wij ook als we in de wijken praten met de mensen. Het aanpakken van die wooncrisis is voor de komende periode wat ons betreft topprioriteit.

De wooncrisis wordt nog versterkt als de noodzakelijke klimaatregelen leiden tot veel hogere woonlasten. Daarom moet energie weer in gemeenschapshanden en niet het verdienmodel zijn van multinationals. 

Vaak horen we dat mensen zich niet gehoord of begrepen voelden door de politiek. Plannen worden gemaakt over hun hoofden heen, terwijl de mensen wel degelijk weten wat er mis is en goed mee kunnen beslissen over de toekomst van hun straat, buurt of dorp. Democratie is meer dan het eens in de vier jaar rood maken van een hokje. We moeten naar de mensen toe en hun deskundigheid gebruiken! 

De laatste jaren hebben we ons veel ingezet voor betere gemeentelijke zorg voor jeugd, volwassenen en ouderen. Net als bij huisvesting zien we dat de zorg steeds meer een verdienmodel wordt in plaats van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het marktdenken moet eruit en mensen die zorg
vragen en zorg leveren moeten de hoofdrol hebben. 

Als we met mensen praten over hoe het is om in Landerd of Uden te wonen horen we vaak dat ze trots zijn op het verenigingsleven. Dat moeten we koesteren, want het laat zien dat mensen mét elkaar veel voor elkaar kunnen krijgen.

Méér zekerheid in plaats van minder is wat ons betreft een ander motto voor deze verkiezingen. Zekerheid dat de gemeente er voor ons allemaal is, zekerheid dat werken loont, zekerheid dat je binnen een redelijke tijd een betaalbaar huis hebt. Zekerheid dat je prettig en veilig kunt wonen in je
eigen straat en buurt en dat je ook zeggenschap hebt over je eigen omgeving. Zekerheid dat je kunt rekenen op goede en tijdige zorg als je dat nodig hebt, voor je zelf of voor je kind als dat in de knel zit. En natuurlijk ook zekerheid dat je mee kunt doen aan dingen die het leven de moeite waard
maken, zoals sport, natuur, cultuur of ontspanning. 

Mensen zijn het gewend dat politieke partijen allerlei beloften doen in verkiezingstijd. Wij doen er één die we gestand houden: we blijven actief, óók als de verkiezingen voorbij zijn, óók als we nu wél in het college komen.
Want we weten dat echte veranderingen pas komen als we er samen met de mensen voor in beweging komen. Voor hun straat of buurt, voor hun werk, voor hun zorg, voor hun vereniging, voor de dingen die de gemeente mooi maken, kortom…voor elkaar.

Daarom vragen we uw steun en stem. De SP, zeker doen!

Reactie toevoegen

U bent hier