h

Onze reactie op het nieuwe bestuursakkoord

23 januari 2022

Onze reactie op het nieuwe bestuursakkoord

Foto: SP

Afgelopen donderdag bespraken we in de gemeenteraad het nieuwe bestuursakkoord van Jong Maashorst, CDA, Maashorst vooruit en Voor de dorpen.

Bijgaand onze reactie:

De SP was positief verrast toen we dit akkoord lazen. Allerlei SP punten zagen we terug komen. Zoals het Maashorst Manifest, het lokale energiebedrijf, een gemeente die eindelijk de rol van burger als deskundige erkent, en nog veel meer. Allerlei moties en informatie nota's van de SP die we afgelopen jaren ingediend hebben zagen we terug komen.

Toen kwam er ook nog de vraag of we wilden aanvullen wat we misten. Deze kans hebben we aangegrepen en we zagen een aantal punten terug komen zoals het bestrijden van de steeds groter wordende ongelijkheid, onze waarschuwing over het datagericht werken naar aanleiding van de toeslagenaffaire, onderzoek om van de maashorst een nationaal park te maken en het invoeren van de zelfbewoningsplicht.

Het lijkt allemaal heel mooi. En misschien is het dat ook.

Maar veel doelen zijn erg algemeen beschreven zijn en dus op meerdere wijzen uit te leggen. En het gaat natuurlijk om de interpretatie en de uitwerking van de doelen.

Er moet gebouwd worden, maar hoe interpreteren we dat? We zagen dat de SP en bijvoorbeeld jong Uden hier ver uit elkaar.  Met een betaalbare woning bedoelt de SP een huis met een tuintje onder de 2,5 ton, en niet een gestapelde containerwoning of een klein appartement. Dus de uitwerking van de doelen kan heel veel kanten op.

Vorig jaar stond de publieke tribune meerdere malen vol met boze burgers, die zich geschoffeerd  voelden door area en aanvankelijk niet gesteund door de gemeente. Zij ontvingen namelijk een brief dat hun thuis werd gesloopt. Uiteindelijk hebben we het tij kunnen keren en is area nu met die mensen in gesprek.

Maar het is uitermate jammer dat we nu hier een bestuursakkoord voorleggen waarin we de sloop van betaalbare woningen als kans benoemen. Want herstructurering van stedelijkgebied is ook sloop. Het slopen van Uden west, wit korea en de aert willemstraat. En straks de Accordeonstraat waar de bewoners in 2025 met area in gesprek mogen over de toekomst van hun thuis. Deze mensen hebben al niet veel vertrouwen meer in de politiek, Dat de gemeente ze beschermd, hun kant kiest. En dat wordt niet beter wanneer u de sloop in het bestuursakkoord als kans bestempeld.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En gezien de opkomst bij de verkiezingen is dat vertrouwen momenteel erg laag. Maar niet alleen het vertrouwen van de burgers, ook het vertrouwen van de SP.

Ik zal u een voorbeeld geven: Onze initiatief nota voor een onderzoek naar een lokaal energiebedrijf werd door Jong uden, het CDA en ook de wethouder die dit nu weer gaat behartigd dusdanig respectloos de grond in getrapt dat we uitermate verbaasd, en verheugd waren het in dit akkoord terug te zien. Maar we vragen ons wel af hoe serieus we dit moeten nemen??

Maar ik wil niet in negativiteit blijven hangen, en al zeker niet verzuren. Het verhaal bevat n.l ook heel veel goede punten.

In het akkoord staat mooi “Kansengelijkheid begint bij onderwijs”, maar ongelijkheid begint al in de wieg. En daarom is het goed om te zien dat deze coalitie hier serieus mee om wil gaan. De tweedeling wil aanpakken, het humaan omgaan met de bijstandswet. En ook lezen we dat we onze inwoners eindelijk als ervaringsdeskundig zien. Omwonende weten vaak het best wat er mis is in hun straat.

Wij zullen dit akkoord uiteraard niet ondertekenen. Dit zou enige oppositie in de toekomst ongeloofwaardig maken.

We hebben erg getwijfeld of we het akkoord kunnen steunen, Er staan echt heel veel punten in die goed zijn. En wij zouden graag met een uitgestoken hand deze periode willen starten. Het is u misschien opgevallen dat we zelfs als blijk van goede wil niet tegen de wethouderskandidaten gestemd hebben zoals dat bij ons gebruikelijk is.

Maar wij hebben met bewoners in de sloopwijken zo hard gestreden voor het behoud van hun thuis, dat wanneer we nu instemmen met een akkoord dat sloop gewoon mogelijk maakt, en zelfs als kans benoemd, dat is alsof ik deze mensen in het gezicht zou spugen.

De SP is bereid om samen met u te werken om een deel van deze doelen te realiseren. Maar het mag duidelijk zijn dat we het akkoord niet kunnen steunen.

Reactie toevoegen

U bent hier