h

Actie loont! 36 woningen worden niet gesloopt maar gerenoveerd

28 juli 2023

Actie loont! 36 woningen worden niet gesloopt maar gerenoveerd

Foto: SP

2 jaar geleden kregen 76 gezinnen een brief van AREA waarin stond dat hun thuis gesloopt zou worden. Woede, verdriet en machteloosheid leken in het begin de stemming te bepalen. Maar de woede werd omgezet in actie, gesteund door de SP. En wat blijkt: actie tegen slechte plannen loont. De plannen zijn onder druk van de bewoners herzien en er worden veel minder woningen gesloopt. Iedereen die wil, kan in de wijk blijven wonen.

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP
Foto: SP

Uden West

Aanvankelijk zouden er in dit gebied 26 huizen gesloopt gaan worden, dat zijn er nu nog 14.  De 12 eengezinswoningen aan de Helenastraat en aan de Kerkakkerstraat blijven staan en worden flink gerenoveerd.

Foto: SP

Aert Willemstraat

Van de 28 huurwoningen in de Aert Willemsstraat in Volkel die gesloopt zouden worden, blijven er 8 staan. Deze woningen worden flink gerenoveerd.

Foto: SP

Wit Korea

Aanvankelijk zouden er in dit gebied 22 huizen gesloopt gaan worden, dat zijn er nu nog 6.  De overige woningen blijven staan en worden flink gerenoveerd. Wit Korea houdt zijn cultuurhistorische karakter!

Foto: SP

In alle drie de wijken komen op de vrijkomende grond nieuwe sociale huurwoningen, ook voor senioren die in hun eigen wijk willen blijven wonen.

Er staan helaas nog een aantal sloopplannen op de agenda van AREA.
Hiertoe genoodzaakt door jaren van slechte beslissingen in de gemeenteraad en Den Haag. Jarenlang hebben we de gemeente erop gewezen dat er te weinig grond voor sociale woningbouw beschikbaar gesteld wordt.

We hebben de actie van de mensen voor behoud van hun (t)huis in én buiten de raad actief gesteund en we zijn trots op de resultaten. Area lijkt geleerd te hebben dat je dit soort besluiten niet over de hoofden van mensen heen kun nemen.

Ook in de toekomst kunnen huurders natuurlijk op ons rekenen als ze in actie komen.

Reactie toevoegen

U bent hier