h

Beschouwingen 2023

15 november 2023

Beschouwingen 2023

Foto: SP

Vorige week waren de beschouwingen, een terugblik op het afgelopen politieke jaar, en een vooruitblik op het komende.

In de begroting , maar ook in de houding van het college missen we een aantal belanrijke zaken. Er worden veel mensen niet gezien. Er worden belangrijke beslissingen niet genomen. Dit waren onze beschouwingen:

Wanneer we de begroting lezen gaat het goed in de Maashorst.
De gemeente is nu bijna 2 jaar oud en we begonnen constructief met een breed gedragen bestuursakkoord.
Echter na 1,5 jaar positief proberen samen te werken merkten wij dat deze coalitie met alle goede bedoelingen is vervallen in een traditionele coalitie-oppositie politiek, inclusief de daarbij behorende coalitie overleggen met de wethouders waar in onze ogen alle stukken al beklonken zijn in de achterkamertjes en de raad daarmee enkel nog voor de bühne moet gebeuren. Dat wekt geen vertrouwen. Bij ons niet en bij de inwoners evenmin.

ARMOEDE
Deze begroting geeft nog steeds niet de handvatten voor een fatsoenlijk armoedebeleid.
Dit ligt er vooral ook aan hoe er in onze maatschappij, maar ook in dit huis tegen armoede en schuld aangekeken wordt.
Ondanks dat we miljoenen over hadden vorig jaar is het afkopen van schulden, bijvoorbeeld bij slachtoffers van malafide bewindvoering geen optie in dit huis omdat het hun schuld is, en bij schuld hoort straf.
De zorgkosten voor iemand met schuldenstress zijn voor de maatschappij vaak veel hoger dan het schuldbedrag zelf. De schaamte, en vaak ook het minderwaardigheidsgevoel waar zo’n gezin, en zeker hun kinderen levenslang aan vast zitten kosten de maatschappij op lange termijn meer.
En dan horen wij de wethouder zeggen “we doen genoeg”
En daar verschilt de SP fractie wel degelijk van mening met dit college.
Ja we doen veel, maar doen we ook genoeg?

PARTICIPATIE
Deze begroting geeft ook nog steeds geen handvatten voor fatsoenlijke participatie.
Ieder poging die we doen leidt zelfs steeds vaker tot een tribune vol teleurgestelde inwoners. Kijk naar park Moleneind, kijk naar Repelakker 3, kijk naar jonkergouw en natuurlijk niet te vergeten de opvang bij van de Valk. En nee, dan is het echt te makkelijk om te zeggen dat de weerstand komt omdat ze hun zin niet krijgen. Participatie gaat over gehoord worden.
We zien heel veel gebeuren met heel weinig resultaat en de SP vraagt zich af hoe we ervoor gaan zorgen dat al deze inzet ook het beoogde resultaat gaan halen?  

LAAG OPGELEID
Deze begroting geeft ook geen handvatten voor het accepteren van heel veel inwoners wanneer de SP hier nog steeds moet uitleggen dat het niet “laaggeschoold” is, maar “praktisch opgeleid”.
Wanneer u hier rondkijkt ziet u dat nagenoeg alles hier gemaakt is door door praktisch opgeleide mensen. De stoel waar u op zit, de geluidsinstallatie, de verlichting etc.
Dat verdiend respect.
Onlangs toonde een onderzoek van de NOS dat deze mensen sneller afhaken omdat ze zich niet herkennen in termen zoals zelfredzaamheid en eigen kracht.
Wanneer wij ons beleid steeds meer op deze termen stoelen, hoe gaan we deze mensen bereiken en betrekken?

WONINGBOUW
Deze begroting geeft ook nog steeds geen oplossing voor te grote tekort aan betaalbare woningen. Hoeveel sociale huurwoningen hebben Mooiland en AREA afgelopen 5 jaar in opgeleverd in onze gemeente?
U haalt in de begroting de mooie bouwplannen Repelakker en Sesterpark aan. Sesterpark 0% sociale huur en Repelakker 1,2 en 3 ongeveer 15%?
Wanneer we AREA en Mooiland dwingen om huizen te bouwen, en ze vervolgens onvoldoende grond bieden zullen ze gedwongen zijn om huizen, en daarmee ook mensen te slopen. Hoe gaan we de inhaalslag maken?

BETAALBAARHEID
De SP betreurt de discussie over de OZB die bijna iedere begroting terugkeert. De lastenstijging die een verhoging van de OZB heeft voor mensen met een koopwoning staat in geen verhouding met de komende huurverhoging die op kan lopen tot 5,7%.
Maar iedere keer wanneer we de wethouder verzoeken om hierover in gesprek te gaan met de verhuurders krijgen we steevast het antwoord van college en mede-raadsleden “daar gaan we niet over”
Wij gaan over het volkshuisvestingsbeleid, dus waarom niet?
Oftewel is het college bereid om met AREA en Mooiland in gesprek te gaan over een minimale huurverhoging, of misschien gewoon een bevriezing van de huren?

ONZE WIJKEN
Deze begroting biedt ook geen handvatten voor de sociale cohesie in onze wijken.
Door het grote gebrek aan sociale huurwoningen, het huisvesten van statushouders en mensen die vanuit de GGZ of het Verdihuis geplaatst moeten worden. Tevens worden steeds meer betaalbare koopwoningen in onze wijken gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
En dit gebeurt altijd in onze wijken.
Wat gaat het college doen om de cohesie behouden voor juist deze wijken?

CONCLUSIE
In een democratie geldt de stem van de meerderheid, met inachtneming van de belangen van de minderheid. Zolang u de mensen die zijn afgehaakt niet snapt zal uw begroting deze mensen ook nauwelijks iets bieden.
De democratie wordt daardoor steeds meer een zaak van en voor de elite.
Wij hebben daarom één laatste vraag aan u, maar ook aan de rest van de raad:
Wordt onze gemeente daar mooier van?

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier