h

Schiftelijke vragen PGB (persoonsgebonden budget)

28 december 2023

Schiftelijke vragen PGB (persoonsgebonden budget)

Foto: SP

Er bereiken ons vanuit de samenleving signalen van mensen die zich zorgen maken over hun persoonsgebonden budget (PGB). Zij ontvangen geen zorg in natura, maar krijgen met het PGB een bedrag om zelf zorg te kunnen inkopen. Deze inwoners worden door de gemeente gebeld met de melding dat vanaf 1 januari het PGB (aanzienlijk) verminderd zal worden.

De eerste keer dat wij van een inwoner over een dergelijk belletje hoorden is alweer een aantal weken geleden, maar ook op 22 december 2023 (de vrijdag voor Kerst….) zijn er nog belletjes gepleegd. Zoals wij het begrijpen is er nog geen enkele brief over de vermindering van het PGB verstuurd. De geadresseerden weten dus ook niet hoe zij bezwaar kunnen maken. Inwoners die hun zorgen in het telefoongesprek uitten krijgen te horen dat zij wellicht aan de zorgverlener kunnen vragen of zij niet voor minder geld hetzelfde werk willen doen. Inwoners die juist blij waren dat hun indicaties voor langere tijd vast lagen en even rust hadden van alle regeldruk, bevinden zich nu in het ongewisse. Heb ik straks nog genoeg geld voor de zorg die ik nodig heb, en wat doe ik als dit niet het geval is? Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing van de gemeente en waarom heb ik alleen een telefoontje gehad? Heb ik het wel goed begrepen? Etc.

Derhalve hebben we de volgende vragen gesteld:

  • Is het college bekend met de communicatie omtrent het verlagen van PGB’s, waarbij inwoners alleen telefonisch benaderd worden en er geen brieven (ter bevestiging) worden verstuurd?
  • Welke afwegingen hebben tot deze werkwijze geleid?
  • Is het college het met de SP eens dat het onwenselijk is om inwoners in een dergelijke ongewisse situatie te storten, nota bene ook nog een paar dagen voor Kerst? Zo nee, waarom niet?
  • Een concreet voorbeeld: Een inwoner krijgt begin dit jaar een herindicatie: uw zorgvraag blijft hetzelfde, uw indicatie verandert daarom niet. Echter, omdat een familielid de zorg verleent wordt het pgb verlaagd van €375,- naar €300,-.Nu krijgt dezelfde inwoner een belletje dat vanaf 1 januari de vergoeding verlaagd zal worden naar €175,- per maand. Is het college het met de SP eens dat niet verwacht kan worden dat mensen voor minder dan 50% van het oorspronkelijk budget dezelfde zorg kunnen regelen? Zo nee, waarom niet?
  • Is er een mogelijkheid om lopende indicaties alsnog een ‘overgangsperiode’ te gunnen en de oorspronkelijke budgetten op de indicaties te honoreren? Zo ja, welke kosten brengt dit met zich mee?
  • We weten allemaal hoeveel mensen de zorg verlaten omdat de werkdruk te hoog is. Ook voor Mantelzorgers is de druk hoog, omdat ook zij moeilijk nee kunnen zeggen bij vragen van hulpbehoevenden. Is het college het met de SP eens dat het dan ook zeer ongepast is om mensen het advies te geven om hun zorgverlener te vragen om voor de helft van het geld hetzelfde werk te komen doen? Zo nee, zouden de wethouders die lid zijn van het college zelf voor 50% van het salaris hetzelfde werk kunnen en willen uitvoeren?

Reactie toevoegen

U bent hier