h

Europese verkiezingen

5 mei 2024

Europese verkiezingen

Foto: SP

Op DONDERDAG 6 juni zijn er europese verkiezingen.

Voor wie wil weten waar de verkiezingen over gaan en niet het hele programma willen doorlezen hebben we een samenvatting op de website gezet:

De belangen van het kapitaal domineren de Europese Unie. Dat stelt verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen: ‘Mensen voorop, niet het kapitaal’.
Want het kapitalisme bevorderd de uitbuiting van mensen. Het zorgt voor een tweedeling in de samenleving en de vervuiling van het milieu.
En hoewel we internationale samenwerking belangrijk vinden, is daar geen Europese integratie voor nodig. We willen de macht van de EU aan banden leggen en de soevereiniteit van de landen behouden.
Partijen als Volt of D66 willen een wijziging van de EU-verdragen om de EU meer macht te geven. Maar wij willen een nieuw Europees verdrag om juist de zelfstandigheid van lidstaten te versterken.
Ook moet de besluitvorming in Brussel transparanter worden. Het is vaak moeilijk te achterhalen hoe de EU-ministers in raadsvergaderingen gestemd hebben. Daar moet een einde aan komen. Ook moeten de documenten openbaar worden.

Dat de EU iets kan doen aan de opwarming van de aarde, ontkennen we niet. Toch uiten we kritiek op de Europese Green deal, een pakket aan wetgeving dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet maken. De Green Deal steunt immers de belangen van de industrie en grote multinationals. Deze klimaatwetten houden geen rekening met de gewone burger.
We willen ons ontfermen over de gewone Nederlander, die hard getroffen werd door de stijging van energieprijzen. Het allemaal maar overlaten aan de markt, vinden we geen goed idee. Door besluiten uit europa zijn nederlandse energiebedrijven geprivatiseerd. De democratische invloed op hun beleid is dus weggevallen. Daarom willen we lidstaten de kans geven energie publiek te maken.

EU-burgers die in een andere EU-lidstaat willen werken, moeten weer een werkvergunning krijgen. Door ongecontroleerde arbeidsmigratie worden werknemers uitgebuit en staan publieke voorzieningen zoals huisvesting onder druk.

En vluchtelingen moeten vooral buiten de EU opgevangen worden. Bij voorkeur in de regio. Migratie-deals zijn daarom mogelijk, zolang de opvang op een menswaardige manier gebeurt. Landen in de buurt van conflictgebieden worden daarbij geholpen. We zijn het overigens niet eens met de recent afgesloten Tunesiëdeal. Die deal beantwoordt niet aan de voorwaarden.
Verder moeten vluchtelingen sneller weten of ze kans maken op asiel. Men moet ze sneller terugsturen, wanneer die kans er niet is. Landen die niet meewerken aan de terugkeer moeten sancties opgelegd krijgen.

Dit was een korte samenvatting. Voor meer informatie kun je op de landelijke site kijken : Europa - SP

Reactie toevoegen

U bent hier