h

Gertrude Vissers

06-48511277

Als nieuw SP-raadslid wil ik mij inzetten voor meer verbinding tussen bewoners en gemeenteraad. Uiteindelijk zijn wij uw volksvertegenwoordigers. Besluiten óver u moeten we ook mét u nemen. Verschil van mening kan natuurlijk voorkomen, maar zo is iedereen erbij betrokken en heeft ieder een stem. Alleen op basis van gelijkwaardigheid kunnen wij juiste beslissingen nemen. Daarom mogen de inwoners mij altijd benaderen, dat is een SP-kenmerk. Dichtbij de mensen en luisteren naar wat er leeft. Dan neem je mensen serieus en kunnen ze meepraten.

Door mijn werk als vrijgevestigde therapeut ben ik ook gewend een open dialoog te voeren. Door een geschil met woningcorporatie Area over sloopplannen van onze woningen ben ik bij de SP terecht gekomen. De SP ondersteunde ons in wat wij nodig hadden en met succes. Area moest uiteindelijk het proces opnieuw doen zodat de bewoners inspraak kregen. Dat is de juiste houding want de inwoners van onze gemeente zijn de deskundigen die weten wat er speelt in hun eigen omgeving. Zeggenschap hebben is essentieel als het over je eigen leven en je leefomgeving gaat.

U bent hier