h

Dan bouwen we ze zelf

13 januari 2015

Dan bouwen we ze zelf

Er is in Uden een grote behoefte aan meer betaalbare woningen, vooral huur. Area gaat deze woningen echter niet bouwen. Als Area het niet doet vinden wij dat de gemeente zelf deze woningen moet (laten) bouwen. 

Uit het woononderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er een grote behoefte is aan betaalbare huurwoningen in Uden, Volkel en Odiliapeel. Area heeft ook duidelijk aangegeven deze woningen nu niet te gaan bouwen.

Uden is al eigenaar van veel bouwgrond. Grond die nu alleen geld kost (rentelasten). Momenteel is de rente om de bouw van woningen te financieren ook historisch laag.

Extra voordeel is ook dat blijkt uit voorbeelden in andere gemeentes dat woningen die door een gemeente zelf worden gebouwd voor lagere bouwkosten worden gerealiseerd.

Om de discussie in de gemeenteraad te krijgen heeft Ton Segers een opinienota geschreven en zal hierover in debat gaan met de andere fractie tijdens vergadering REO (26 januari).

U bent hier