h
21 september 2014

Zorgenquête

Omdat de bezuinigingen in de zorg (verpakt als transities) grote gevolgen gaan krijgen voor zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers is SP Uden een zorgenquête begonnen. Met deze enquête willen we duidelijk krijgen wat er mis (dreigt) te gaan door alle veranderingen die mensen over zich heen krijgen.

Lees verder
21 september 2014

Alternatief AWBZ

"De zorg wordt onbetaalbaar", "Straks betalen mijn kinderen de helft van hun loon aan AWBZ premie", "De kosten zijn onbeheersbaar". Allemaal kreten die de laatste jaren vaak langs kwamen om de grote bezuinigingen in de zorg te verantwoorden. Bezuinigingen die verpakt zijn in een mooie titel: 'transities'. Maar wat blijkt nu: 70 miljard euro aan ingehouden AWBZ premie is helemaal niet besteed aan zorg, de overheid doet er andere dingen mee. Er is dus voldoende geld om goede zorg te behouden als geïnde premies ook aan zorg besteed zouden worden. Lees hoe de zorg beter kan in het rapport: Een sociaal alternatief voor AWBZ

Lees verder
9 september 2014

Informatienota Huisvesting Arbeidsmigranten

Vandaag presenteerde het college een informatienota over huisvesting arbeidsmigranten. De cijfers liegen er niet om en noodzaken om snel tot een plan van aanpak te komen. De informatienota is tot stand gekomen na een lang en degelijk onderzoek dat gestart is nadat de SP in juni 2012 met een discussienota dit onderwerp op de agenda heeft gezet.

Lees verder
1 september 2014

Verlaging budgetten jeugdzorg

Spencer Zeegers heeft opheldering gevraagd over de voorstellen voor de verlaging op de budgetten jeugdzorg van wel 20 tot 50%. Staatsecretaris van Rijn geeft in de media steeds aan dat de transitie jeugdzorg een zachte landing zal maken met een korting van 2-3%. Deze twee vallen niet met elkaar te rijmen. De vragen staan hier: SP vragen Budgetten jeugdzorg

Lees verder
1 september 2014

Schriftelijke vragen

De raadsleden van de SP hebben niet stilgezeten tijdens het zomerreces en hebben diverse schriftelijke vragen aan het college gesteld. Vragen over Lutteltuin en de kosten die voor bestemmingsplan gemaakt moeten worden door eigenaar. Vragen over leegstand bij agrarische bedrijven en vragen over verlaging bijstand alleenstaande ouders.

Lees verder
25 juli 2014

In Memoriam: Joke de Lange

Vanmogen bereikte ons het droevige bericht dat oud-raadslid Joke de Lange plotseling is overleden.

Lees verder
8 mei 2014

Reactie Coalitieakkoord

Vanavond is het coalitieakkoord in de raad besproken. Hieronder de reactie van de SP fractie zoals uitgesproken door Spencer Zeegers

Lees verder
30 april 2014

SP avond

Vanaf komende donderdag 1 mei beginnen we weer met onze SP avond. We zullen de donderdagen voorlopig reserveren voor diverse parij activiteiten. We starten om 19:00 uur vanuit de Elisabethstraat. Leden die actiever met de SP bezig willen zijn zijn hiervoor van harte welkom. 

Lees verder
25 april 2014

Afscheid van de copyprinter

Maar liefst 202.993 pamfletten, folders, enquêteformulieren en Udens Nieuws-inlegvellen heeft deze oude trouwe copyprinter gedrukt, maar nu zit zijn werk erop. Vanmiddag werd het oude beestje opgehaald, nadat het leasecontract afliep.

Lees verder
19 april 2014

Op de koffie bij de SP: hartverwarmende reacties

De SP heeft vandaag in het centrum van Uden met heel veel mensen gesproken over het politieke machtsspel, waardoor de SP als grootste fractie toch nog buitenspel kwam te staan bij de vorming van een coalitie. Tientallen mensen kwamen langs om hun steun te betuigen, hun woede te uiten en de SP een hart onder de riem te steken. Daarnaast maakte de SP een start met een enquête over de zorg die volgend jaar naar de gemeente gaat.

Lees verder

Pagina's