h
22 september 2020

Ledenvergadering 2e kamer verkiezingen

Volgend jaar zijn er 2e kamer verkiezingen. In aanloop van deze verkiezingen hebben we het meest sociale en meest revolutionaire programma sinds jaren geschreven.

Lees verder
30 augustus 2020

SP-kantoor verhuisd per 1 september

Foto: Ton Sgers

Na zo’n 25 jaar is de SP in Uden verhuisd. Vanaf half jaren negentig hadden we een kantoor- en vergaderruimte aan de Elisabethstraat 21b, veel mensen weten dat. Mede dank extra donaties van leden hebben we daar al die tijd dankbaar gebruik gemaakt van die werkruimte. We hielden er spreekuur, bereidden campagnes voor, vergaderden, hielden scholingen en kwamen er bij elkaar om samen de wijken in te gaan. Vele tienduizenden folders, kranten en Tribunes werden er opgeslagen om daarna door onze vele vrijwilligers in hun eigen wijk te worden verspreid. Vele tienduizenden pamfletten hebben we er gedrukt op onze copyprinter.

Lees verder
9 juni 2020

0% is genoeg

Foto: SP

Op woensdag 3 juni hebben we met een aantal huurders een digitale bijeenkomst gehouden om te bespreken hoe we in actie kunnen komen tegen de huurverhoging.

Lees verder
27 april 2020

SP STUURT BRIEF AAN AREA OVER HUURVERHOGING: ‘0 is genoeg’

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur (volgens berekeningen van het Nibud). En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
19 april 2020

klimaatbeleid zal eerlijk zijn, of het zal niet zijn

Foto: SP

Extreem weer. Schaarser wordende brandstoffen. Ongelijkheid. Klimaatverandering. Klimaatvluchtelingen. Stijgend water. Zomaar een paar redenen waarom het belangrijk is dat we stappen gaan nemen om een duurzame wereld te creëren.

Lees verder
3 april 2020

SP pleit : geen Huurverhoging in deze onzekere tijden

Foto: SP

Gisteren werden de huurders van AREA verrast met een nieuwsbrief waarin een huurverhoging met ingang van 1 juli a.s. aangekondigd werd. Het is voor de SP volstrekt onduidelijk onder welke steen AREA de laatste weken geleefd heeft.

Lees verder
27 maart 2020

SP stelt vragen over voorzieningen en diensten voor de mensen als gevolg van de coronacrisis

De coronacrisis houdt ons stevig in haar greep. We zien mensen die zich buitengewoon inzetten en willen daar graag onze grote waardering voor uitspreken. In het bijzonder bedoelen we daar alle harde werkers in het publieke domein mee: zorg, politie, onderwijs, vervoer en natuurlijk ook gemeente. Maar we zien ook mensen voor wie de crisis nu al zeer ernstige gevolgen heeft. Op het gebied van inkomen (bijvoorbeeld zzp-ers, flexwerkers, uitzendkrachten), zorg (Wmo-cliënten) en/of (ouders van) kwetsbare kinderen voor wie het wegvallen van onderwijs een drama is. Het liefst zouden we deze zaken in een ‘gewone’ vergadering aan de orde stellen, maar dat is nu onmogelijk. Daarom in de vorm van schriftelijke vragen.
 
Vragen:
Lees verder
12 maart 2020

Thema avond 25 maart wordt verzet

De maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het Corona-virus te beperken treffen ook onze partij. Als actieve partij hebben wij met veel mensen contact: onderling en met mensen buiten de partij.

Lees verder
8 februari 2020

Is het niet tijd dat Uden gewoon weer een rekenkamer krijgt??

Jarenlang heeft de SP aangedrongen op een onderzoek naar oorzaken als er weer eens een mislukt project langskwam. Achterhalen van oorzaken is belangrijk. niet om een schuldige aan te wijzen, maar om van te leren. Het idee daar achter was dat daarna de kans op mislukte projecten kleiner zou zijn.

Lees verder

Pagina's